Startersexamen verplicht voor alle nieuwe callcentermedewerkers

Leidschendam, 23 november 2005 – Met de algemeen verbindendverklaring van de CAO voor facilitaire callcenters maakt de sector een begin met de grootschalige opleiding en examinering van nieuwe medewerkers. Uiteindelijk dient iedere medewerker in het bezit te zijn van een starterscertificaat, te beginnen bij de instromers. De Werkgeversvereniging Callcenter (WGCC) wil professionele “agents” in de Nederlandse callcenters. “Met het starterscertificaat wordt agent een echt beroep”, aldus Dian van Leeuwen, algemeen secretaris van de WGCC.

Pilots
In de maand december wordt via pilots bij de bedrijven Teleperformance, Unamic en Annie Connect de opleiding en het examen getest. Vanaf 1 januari zullen vervolgens alle WGCC-werkgevers, maar ook de niet aangesloten bedrijven, hun medewerkers gaan opleiden. De examinering wordt uitgevoerd door SECC, het exameninstituut van de callcentersector.
Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en is gebaseerd op de eindtermen van het reguliere MBO 3 onderwijs. WGCC vice-voorzitter Will Cramer, belast met opleidingsbeleid, verwacht dat halverwege 2006 ook een begin kan worden gemaakt met de examinering van de agents die nu al in dienst zijn.

CAO
Onlangs werd door de WGCC en de Bond van Telecompersoneel een CAO afgesloten, welke inmiddels algemeen verbindend is verklaard.

Info inzake “invoering starterscertificaat”
De afgelopen 6 maanden is hard gewerkt aan het starterscertificaat. Via het netwerk opleiders van de WGCC heeft u kennis kunnen nemen van de eindtermen waaraan uw medewerkers moeten voldoen om werkzaam te zijn binnen het facilitaire callcenter. Door de algemeen verbindend verklaring van het cao geldt deze verplichte opleiding en certificering voor de gehele branche.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *